Leeftijdsbewust of leeftijdsgericht personeelsbeleid?

Dat we langer zullen moeten werken, lijkt een evidentie en het stellen staat gelijk met een open-deur intrappen. Het zeggen is echter één, maar het realiseren en het mogelijk maken is een ander paar mouwen.

 

U denkt bij het horen van de term waarschijnlijk meteen aan oudere werknemers en aan pensioen, maar leeftijdsbewust personeelsbeleid is een veel ruimer begrip. Het is gericht op het ontwikkelen, benutten en behouden van capaciteiten, kennis en ervaring van alle individuele werknemers in alle leeftijdscategorieën op korte en op lange
termijn, waarbij rekening wordt gehouden met veranderende mogelijkheden en behoeften (Langendoen, 1998). Leeftijdsbewust personeelsbeleid is zeker geen synoniem voor ouderenbeleid. Het heeft als doel werknemers uit alle leeftijdsgroepen vitaal, gemotiveerd en inzetbaar te houden gedurende de hele loopbaan. Het is erop gericht om, met waardering voor ieders mogelijkheden, het beste in alle medewerkers naar boven te halen. Leeftijd is daarbij op zich geen criterium en leeftijdsdiscriminatie wordt absoluut vermeden. Leeftijdsbewust personeelsbeleid schept voorwaarden voor leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor alle medewerkers, met als doel de kwaliteiten van de werknemer zo optimaal mogelijk te ontwikkelen en te blijven benutten, tot aan het einde van zijn loopbaan. Er wordt daarbij wel rekening gehouden met de  leeftijdsdynamiek van de mens. In een leeftijdsbewust personeelsbeleid staat de mens centraal. Het beleid is maatwerk. Dit begint op het moment dat de werknemer in dienst treedt en eindigt wanneer hij de organisatie verlaat. (ouderenarbeid.uhasselt)