Loopbaangesprekken

"4 imperatieven voor Talentontwikkeling",
Wie aan talent- en loopbaanontwikkeling wil doen om aan medewerkers de kans te geven op 'lifetime employability" houdt deze vier imperatieven goed voor ogen:
1. creëer een winnende omgeving:
- mensen willen werken bij 'winnaars' bij 'sterke merken', bij 'een goede baas'. Ze verwachten een onderneming met een appellerende visie en missie, met een ethiek die gericht is op vooruitgaan, met een goed imago, met sterke waarden. Op die manier kunnen medewerkers zich identificeren met de onderneming, een gevoel van 'erbij horen' en van loyauteit ontwikkelen, een gevoel van betrokkenheid en engagement krijgen.
- Ze verwachten ook een uitdagende job, die hen ook de mogelijkheden geeft om te scoren, om te leren, om "zijn boterham te verdienen", waar de teamspirit goed is, waar vooruitgaan tot de mogelijkheden behoort. Op die manier ontstaat flow en plezier in het werk. Personeelstevredenheid kan niet bestaan, waar deze zaken niet aanwezig zijn.
- mensen verwachten dat hun talenten goed beheerd worden. Ze verwachten coaching, feedback, mentoring. Ze willen voldoende autonomie krijgen, zodat ze effectief aan de resultaten van het team en de onderneming kunnen bijdragen. Hun competenties zullen zich op die manier ook verder blijven ontwikkelen.

2. maak van 'talent management' een bedrijfsprioriteit, waar iedereen van doordrongen is.
- discussie over talent en talentontwikkeling is een verplicht item van managementteams, van directiecomités, van raden van bestuur.
- ontwikkel bij de managers ook de nodige vaardigheden om talent te laten ontwikkelen.
- maak managers accountable voor het managen van talent.

3. creëer de middelen om buitengewoon talent te identificeren en te selecteren.
- een onderneming dient te weten en te beseffen over welk talent ze moeten beschikken om succesvol te zijn in hun business
- managers moeten bekwaam zijn om het talent ook te herkennen wanneer ze het zien
- eens talent geïdentificeerd is, moet een onderneming "er ook voor gaan".

4. als we dan het nodige talent aangeworven hebben moeten we er ook voor zorgen dat de medewerkers geëngageerd blijven en zich ontwikkelen...anders waren alle inspanningen...voor niets.

In dit kader zijn regelmatige loopbaangesprekken vitaal en cruciaal. Het betekent niet dat er beloftes over concrete carrièrestappen moeten gemaakt worden. Het gaat daarbij over planning en review gesprekken om de evolutie van medewerkers op de voet te volgen.