Our Model
" Je moet je werk ernstig doen, maar je mag nooit jezelf ernstig nemen!"
Christian Noël

Compensation & Benefits

"Compensation & Benefits, meer dan geld alleen",
Veel te vaak gaan bedrijfsleiders er nog steeds van uit, dat geld de enige motivator is. Herzberg wist al, dat geld slechts kortstondig motiveert, maar dat een te laag salaris demotiverend werkt. Mensen zijn zeer snel gewoon aan het effect van een loonsverhoging. Bovendien is het verschil tussen bruto en netto loon in België zeer groot. Het komt er dan ook op aan om steeds andere combinaties tussen financiële en niet-financiële, tussen individuele en collectieve middelen te vinden. Vanuit hun jarenlange ervaring en hun creativiteit slagen de "Talent in Progress" consultants erin om maatwerk af te leveren tot voldoening van alle betrokkenen.

"Betalen voor resultaten, maar welke resultaten?",
Betalen we voor resultaten? Betalen we voor competenties? Betalen we voor inspanningen? Betalen we voor ideeën en innovatie? Wat is de basis van ons loonsysteem en wat zou die moeten zijn? Is ons verloningssysteem consistent met onze missie, visie, strategie, waarden? Hoe meten we die resultaten? Hoe communiceren we onze objectieven, evaluaties, metingen, resultaten? Bovendien lijken heel wat mensen de overtuiging te hebben dat "ze meer verdienen dan ze krijgen" en hoe gaan we daar dan mee om?

"Belonen op korte termijn maar ook op lange termijn",
Onze verlonings- en beloningsstrategie kan een essentieel onderdeel vormen voor onze retentiepolitiek. Als mensen echter enkel en alleen nog blijven voor de centen zitten we misschien niet op het juiste spoor. "Talent in Progress" ondersteunt bedrijven in hun zoektocht naar een "perfect fit" tussen korte en lange termijn objectieven van een salarissysteem.

"Payrolling",
"Talent in Progress" staat zelf niet in voor payrolling, maar werkt wel samen met partners aan wie een bedrijf zijn volledige salarisadministratie kan outsourcen, waardoor iedere bedrijfsleider zich weer op zijn core business kan concentreren.