Onduidelijkheid leidt tot chaos.

Medewerkers dienen te weten wat hun functie of hun rol is, wat van hen verwacht wordt, wat procedures en processen zijn waarin ze een rol te spelen hebben, wat de krijtlijnen van hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn, enz. Zonder duidelijkheid over 'het spel en zijn spelregels' ontstaat alleen maar chaos. Functiebeschrijvingen, rolbeschrijvingen, competentiesystemen, delegatiematrixen, handtekeningbevoegdheden, beslissingsbomen, enz. zijn tools die daarbij kunnen helpen.

Functiewaardering en functieclassificatie komen daarna snel om de hoek kijken om nog meer duidelijkheid daaromtrent te geven.