Continu kandidaten zoeken...

"Continu versus discontinu",
Heel veel bedrijven werven discontinu aan en zenden op zeer onregelmatige tijdstippen rekruteringsboodschappen naar de arbeidsmarkt. Continu openstaan voor kandidaten, voor spontane sollicitaties, voor nieuw talent is een vereiste om op de momenten dat het er echt om gaat over voldoende kandidaten te beschikken. Alleen een constante aanwezigheid op de arbeidsmarkt gekoppeld aan een positief "werkgeversmerk' biedt kansen op succes.

Deelnames aan campus recruitment, zich open stellen voor stages, contacten met scholen, interviews met HR vakbladen, aanwezigheid in de lokale pers zijn maar enkele mogelijkheden, die kunnen aangeboord worden.

"Alle kandidaten krijgen een antwoord",
Alle inspanningen om continu kandidaten aan te trekken kunnen snel hun waarde verliezen, indien niet ALLE kandidaten een antwoord krijgen en dit binnen de week. Indien een kandidaat niet een passend antwoord kan krijgen, omdat bv de leidinggevende van de afdeling niet aanwezig is, verdient deze kandidaat een kort berichtje, dat zijn brief/mail aangekomen is en een indicatie van de timing van het antwoord.