Dagelijkse contacten werkgever/werknemer.

Relaties tussen sociale partners beperken zich niet tot de maandelijkse vergaderingen van Ondernemingsraad, CPBW of Syndicale Afvaardiging. Aan een goede verstandhouding en volwassen relaties wordt dagdagelijks gewerkt. Het is een zaak van transpiratie en inspiratie, in welke verhouding dan ook. Het is een zaak van tijd investeren, van misschien zelfs tijd verliezen, om daarna heel veel tijd te kunnen winnen. Vakbondsmensen ontvangen heel veel training over hoe ze moeten omgaan met de werkgever, welke zaken ze hoe moeten voorstellen en eisen, hoe ze op de meest of minst redelijke manier hun gelijk kunnen halen. Werkgevers gaan er vaak van uit dat zij aan dat soort opleiding geen nood hebben. Ze hebben al een 'master in onderhandelingen' gevolgd, ze onderhandelen dagelijks met klanten en leveranciers. Waarom zou het dan niet lukken met vakbonden? Wie op die manier redeneert onderschat vaak de eigenheid van sociale relaties en loopt niet zelden een 'blauwtje' op.