Missie/Visie/Kernwaarden.

De missie van een onderneming geeft een antwoord op de vraag "waarom bestaan we?":

De visie van een onderneming geeft een antwoord op de vraag "wat willen we zijn?":

De waarden van een onderneming geven een antwoord op de vraag "waarvoor staan we?":

Teveel bedrijven zijn tevreden, wanneer hun missie, visie en waarden op papier staan, wanneer ze geafficheerd aan de muur hangen. Teveel bedrijven onderschatten het belang van het proces dat daartoe heeft geleid. Willen een missie en visie betekenis hebben voor medewerkers en andere stakeholders dan zullen ze gebaseerd moeten zijn op ideeën, opvattingen en ambities die men met elkaar deelt, of wil delen. Het belangrijkste gebeuren staat de onderneming te wachten, nadat missie, visie en waarden gedefinieerd zijn. Het beleven ervan, het respect ervoor, de weerslag ervan zien in het dagdagelijkse leven zijn stuk voor stuk criteria waaraan de relevantie van missie, visie en waarden zal afgemeten worden.