Professionele selectie

'Je krijgt nooit de kans om een eerste indruk te maken', zegt perfect wat de inzet van een professionele selectieprocedure is. De selectieprocedure moet bestaan uit elementen, die een inzicht gaan geven in de geschiktheid van de kandidaten op het vlak van de weerhouden competenties. Iedere competentie moet minstens door twee verschillende proeven "gemeten" worden. Door dit 'redundantie-principe' wordt een globaal en gedetailleerd zicht over de kandidaten opgebouwd. "Bij twijfel niet aanwerven", blijft echter ook vandaag nog steeds een algemeen gekende selectiewijsheid.

Wie vanuit de werkgevershoek betrokken is bij de selectie van medewerkers dient voor die opdracht opgeleid te zijn. Interviewen in een selectie setting vereist kennis van selectietechnieken, van foutenbronnen, van STAR-methodologie, van... Selectieprocedures betekent hard werken, fair benaderen van kandidaten, intersubjectiviteit tussen de verschillende 'beoordelaars' nastreven, betrouwbare 'tools' gebruiken en bovendien beslissingen nemen gebaseerd op feiten.