Our Model
" Je moet je werk ernstig doen, maar je mag nooit jezelf ernstig nemen!"
Christian Noël

Employer Branding

"Employer branding is meer dan een merknaam",
De actuele waardeverhoudingen op de arbeidsmarkt bezorgen competente, gedreven en gegeerde medewerkers een dominante positie. Bedrijven zoeken 'goede mensen', maar het zijn die 'goede mensen' die zelf hun werkomgeving, werkgever en collega's zoeken. Loyauteit van zowel werkgever als van werknemer is stilaan een zeer relatief begrip geworden. Ondanks de hoge werkloosheidscijfers en de relatief grote beschikbaarheid van potentiële medewerkers blijven bedrijven vissen in elkaars vijvers. Retentie van medewerkers is dan ook een enorme uitdaging. "Ze zoeken, ze vinden en ze aantrekken is een enorme, tijd- en geldverslindende opgave", vertelde ons een bedrijfsleider. "Daarna lig je soms nachten wakker en breek je jouw hoofd over hoe je ze dan kan houden." Rententiemanagement is in wezen een defensief iets: hoe kan ik mijn personeelsbestand vasthouden? "Talent in Progress" staat voor een veel ruimere benadering van de retentieproblematiek: we binden, we boeien, we engageren, we motiveren, ...

"Persoonlijk versus BedrijfsMerkModel",
Als "Talent in Progress" zijn we ervan overtuigd, dat iedere medewerker duidelijkheid wenst over zijn eigen PersoonlijkMerkModel. Op die manier verwerft hij inzicht en bewustzijn over wat hij zelf belangrijk vindt. Op die manier kan ook het bedrijf beter inspelen op verwachtingen, behoeften en doelstellingen. Ieder bedrijf moet zich echter ook bewust zijn van het eigen "BedrijfsMerkModel". 

"Engagement and satisfaction surveys",
"Talent in Progress" kan voor u tevredenheids- en engagementonderzoeken uitvoeren. Niet alleen worden er cijfermatige resultaten afgeleverd, maar tevens worden ook actieplannen uitgewerkt en begeleid om heikele punten weg te werken of te versterken.

"Absenteïsme en presenteïsme",
"Talent in Progress" is ervan overtuigd, dat een effectief aanwezigheidsbeleid de beste garantie is voor een laag absenteïsmecijfer. Nog teveel bedrijven en verantwoordelijken zien de noodzaak niet in van een frequent opvolgen van afwezigheidscijfers. Te vaak komt hun reactie te laat. Enkel wanneer het afwezigheidsgebeuren tot een probleem verworden is, gaat een belletje rinkelen en wordt een actieplan opgezet. "Talent in Progress" ondersteunt bedrijven in het opzetten van een correct opvolgingssysteem, het definiëren van relevante benchmarks en objectieven, het opstellen van preventieve en corrigerende maatregelen en actieplannen, het trainen van chefs in 'terugkeergesprekken', het sensibiliseren van sociale partners rond de aanwezigheidsproblematiek, ...