Externe aanwerving of interne promotie?

Iedere onderneming dient bewust om te gaan met het bepalen van het niveau waarop men overgaat tot externe aanwerving en welke functies voorbehouden blijven voor interne promoties. Het evenwicht tussen beide selectievormen is cruciaal om enerzijds 'inteelt' en bloedarmoede tegen te gaan, maar anderzijds ook om demotivatie van medewerkers te vermijden ("wij krijgen toch nooit kansen", "het is hier altijd voor buitenstaanders",...). De keuzes die hierbij gemaakt worden, dienen volledig in overeenstemming te zijn met de missie, visie en waarden van het bedrijf. Bij iedere vacature dient deze keuze steeds weer in vraag gesteld te worden. Alleen op deze manier hebben we kans op succes.