Feedback en Cochaing

"Feedback",
Feedback in de context van 'lifetime employability' hoort thuis in wat wij noemen 'een ontwikkelingsdialoog'. Wij staan daarbij de EAR benadering voor:
- Executive = Tell, set parameters, Define goals, Dictate methods, Delegate and Control
- Advisory = Suggest, Recommend, Insinuate, 'If I were you'
- Reflective = Question, Guide, Coach, Test Thinking, Promote discovery, Empower.

Belangrijk bij feedback zijn volgende bedenkingen:
- maak een onderscheid tussen gedrag en persoon, tussen wat iemand doet en wie iemand is
- bouw een relatie en wederzijds begrip op
- blijf bij de feiten en vermijd waardeoordelen
- splitst feedback op in 'verteerbare' delen, zodat verwarring, overweldigd gevoel of afleiding vermeden worden
- plaats zaken steeds in hun perspectief, creëer geen drama's
- verzeker je dat feedback relevant, specifiek en objectief is
- focus op wat voor de medewerker relevant en belangrijk is in het kader van hun verandering, hun verbetering, hun ontwikkeling.

"Coaching",
Managers moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van hun medewerkers. Ze kunnen dit doen door ofwel zelf de coachende rol op zich te nemen of door een gedeeltelijke coaching door een externe/interne coach te laten verzorgen.

Coachen moeten "Allow-Act-Adapt" proces toepassen.

Bij het coachen is het ook belangrijk om de LEERSTIJL van de medewerker te kennen, zodat gerichte coaching mogelijk is en de effectiviteit van het totale proces verhoogd wordt.