Formele onderhandelingen

Binnen on sociaal bestel wordt er in België nogal wat onderhandeld. Het 'schuifjessysteem' veroorzaakt een gevoel en verwachting van 'er komt altijd wat meer bij'. Heel vaak komen sociale partners met hun eisenbundel naar de onderhandelingstafel, terwijl de werkgever geen flauw benul heeft van wat zijn 'vraagpunten' zijn. Een onderhandeling mondt te snel uit in een 'wij vragen meer want zij geven toch minder' spel. Onderhandelen is nog steeds 'uitwisselen', 'geven en nemen', 'respectvol afwegen'. De bedoeling van alle betrokken partijen moet ook steeds zijn: het lange termijn succes van de onderneming, waarin men werkt. Alleen op die manier kunnen aan de onderhandelingstafel zinvolle resultaten bereikt en genoteerd worden. Het beheer van de CAO's of akkoorden verdient meer aandacht. Niet zelden worden CAO's afgesloten met stilzwijgende verlenging van alle bestaande akkoorden, zonder dat iedereen zich bewust is van de inhoudelijke consequenties daarvan.