Interim management en het management van interims

"Interimmanagement en het gebruik van interimarissen",
De Belgische wetgeving voorziet heel wat situaties, waarin een werkgever een beroep op 'interimkrachten' kan doen. Ieder bedrijf heeft echter nood aan een bewuste strategie over de inzet van interimarissen. Ook dienen interimarissen degelijk opgeleid worden dienen ze een onthaal- en introductieprogramma te krijgen, dienen ze 'gemanaged' te worden.

Tevens dient de organisatie proactief uit te maken in welke omstandigheden wel en in welke omstandigheden niet overgegaan wordt tot de inzet van interim managers. Voor welke functies komen ze wel in aanmerking, voor welk niveau niet.