Our Model
" Je moet je werk ernstig doen, maar je mag nooit jezelf ernstig nemen!"
Christian Noël

Lifetime employability

Langer werken kan niet zonder "employable" te blijven
De discussie over al dan niet langer te "moeten" werken is er ook één van langer te "kunnen werken". Mensen moeten werkbaar, inzetbaar, competent en gemotiveerd blijven. Zonder een inlossing van al deze voorwaarden kan men "langer werken" gewoon vergeten. Binnen iedere organisatie zijn er dan ook de nodige stappen te zetten om de medewerkers zo lang mogelijk inzetbaar te houden. Het belangrijkste talent is al in de onderneming aanwezig, nu nog ze daar houden. Verder is het ook de sociale verantwoordelijkheid van iedere onderneming om zijn medewerkers ook "employable" te houden voor de arbeidsmarkt in het algemeen. Waar focust "Talent in Progress" in deze context dan op?

Feedback.
"Talent in Progress" staat u bij in het definiëren en opzetten van de noodzakelijke feedbackprocessen. Wij noemen dat "field coaching", wat een essentieel deel is van de "performance management cyclus".

"Coaching, meer dan praten alleen",
Een team van ervaringsdeskundigen staat klaar om ofwel zelf te coachen ofwel om hun vaardigheden door te geven aan interne coaches. Onze mensen kennen het bedrijfsleven door en door. Ze hebben samen vele tientallen jaren ervaring in operationele functies en honderden uren coachingpraktijk. Ze beseffen heel goed, dat gedragsverandering niet over één nacht ijs gaat en dat hervallen in oud gedrag meer dan normaal is. Samen zoeken naar langdurig werkende oplossingen is dan ook de opdracht.

"Training en Ontwikkeling, cruciale investering in het lange termijn succes van de onderneming",
"Talent in Progress" biedt op maat gemaakte opleidingen aan in overeenstemming met de missie, visie, strategie en waarden van het bedrijf of departement. Het is onze filosofie, dat medewerkers vooral ook moeten 'leren te leren'. We gebruiken dan ook heel wat case studies die zeer herkenbaar zijn en bouwen op basis van de ervaringen van de medewerkers hun eigen 'theorie' op. We raden bovendien aan om de opleiding te laten volgen door gepersonaliseerde coachingssessies om het geleerde nog sterker in de dagdagelijkse praktijk te verankeren. Op die manier wordt de cruciale investering in mensen een lange termijn garantie in het succes van de onderneming.

"Leeftijdsbewust personeelsbeleid",
Heel vaak wordt 'leeftijdsbewust personeelsbeleid' gelijkgesteld en dus verengd tot 'het probleem van de oudere werknemers'. NIets is meer fout of misleidend dan die stelling. "Talent in Progress" is ervan overtuigd, dat ieder gezond en werkend HR beleid rekening houdt met de verschillende leeftijdsgroepen in de onderneming. Momenteel hebben we drie verschillende 'cultuurgroepen' in de onderneming: traditionalisten, babyboomers en Generation Y. Eenheidsworst aanpakken bestaan niet meer, werken niet, zijn uit den boze. Binnen enkele jaren dient zich ongetwijfeld een nieuwe generatie aan, met weer nieuwe verwachtingen, ervaringen en competenties. De nood aan een "leeftijdsbewust personeelsbeleid" dringt zich nog sterker op. "Talent in Progress" daagt directiecomités, HR Managers, leidinggevenden, vakbonden,... uit om hun visie te concretiseren en te vertalen naar aangepaste praktijken in de dagdagelijkse werkomgeving.