Our Model
" Je moet je werk ernstig doen, maar je mag nooit jezelf ernstig nemen!"
Christian Noël

Meten is weten

"Zonder snelheidsmeter weet je niet hoe snel je met de auto rijdt",
Wie zich zonder snelheidsmeter de weg op begeeft, kan enkel afgaan op zijn gevoel om alle regels te respecteren en toch zijn reisbestemming binnen de opgegeven tijd te bereiken. Dat gevoel bedriegt nogal eens, heeft menigeen al tot scha en schande moeten ervaren, wanneer de snelheidsovertreding ("gemeten met een geijkt toestel") de brievenbus intuimelt. Alleen verdergaan op zijn gevoel lijkt dan ook zowel bij het autorijden als bij het leiden van een bedrijf, een afdeling, een team niet echt aangewezen, laat staan verstandig. In ons model heeft dat "meten" nu een cruciale plaats ingenomen. 

"Assessment en Development Centers",
"Talent in Progress" biedt u de mogelijkheid om zowel voor nieuwe als voor bestaande medewerkers de Assessment Center methodologie te gebruiken. Heel vaak 'ondergaan' kandidaten een assessment center, waarbij de enige bedoeling is om na te gaan of de kandidaat al dan niet 'geschikt' is, al dan niet in voldoende mate over de nodige competenties beschikt. "Talent in Progress" doet meer dan dat. Bij ieder Assessment Center hoort niet alleen een advies van 'meer of minder geschikt', maar tevens een advies naar onthaal, introductie en eerste ontwikkelingstrajecten. Op die manier ondervinden onze klanten de echte meerwaarde van onze benadering.
BIj Development Centers staan we erop, dat de resultaten van het assessment gevalideerd worden met elementen, die in de onderneming aanwezig zijn (evaluatieresultaten, stages, projectwerk, enz.).

"360° assessments",
Feedback is een enorm krachtig instrument om gewenst gedrag te versterken en ongewenst gedrag te verminderen. Wanneer de terugkoppeling over iemands gedrag, prestaties, resultaten en competenties van collega's, chef, (interne en externe) klanten en/of van medewerkers komt, wordt het geheel nog krachtiger. Wij koppelen 360° feedback aan 3 gepersonaliseerde strategieën om de effectiviteit van leiderschap te verhogen. Hierdoor verdwijnt ook de angel uit de 360° benadering en wordt de grootste weerstand 'wie heeft dat gezegd?' sterk verkleind. Hierdoor ontstaan ook veel meer vragen als 'en wat nu? Hoe gaan we vanaf hier verder? Hoe kan ik mijn sterktes nog vergroten en mijn zwakkere punten ontwikkelen?'...

"9-grid-box",
'Talent in Progress' ondersteunt u bij het maken van 'Talent Reviews' met behulp van de 9-box-grid. Wanneer we potentieel afzetten tegenover performance bekomen we 9 velden, waarbinnen iedere medewerker geplaatst kan worden. Van hieruit bekomen we weer input voor het bepalen van ontwikkelingsbehoeften en loopbaanbegeleiding.

"Beoordelen is niet veroordelen",
'Talent in Progress heeft heel wat ervaring opgebouwd in het opzetten van aangepaste en maatwerk beoordelingssystemen. De drie-eenheid 'field coaching-functioneringsgesprekken-evaluatiegesprekken' ligt aan de basis van onze methodologie. In ondernemingen met een vakbondsafvaardiging is de samenwerking met de werknemersvertegenwoordigers bovendien cruciaal en vitaal. Ook hier heeft 'Talent in Progress' in het verleden bewezen uit het goede hout gesneden te zijn.