Our Model
" Je moet je werk ernstig doen, maar je mag nooit jezelf ernstig nemen!"
Christian Noël

Onze werkwijze

Samen de weg gaan,
In  die ruim 10 jaar, die we nu bestaan heeft "Talent in Progress" al een mooi parcours afgelegd, waarbij wel een aantal constante punten kunnen opgemerkt worden:
- het positieve en constructieve samenspel met de klant
- de gedrevenheid van onze consultants op klantentevredenheid en buitengewone service
- de kwaliteit van onze consultants
- de teamspirit die gericht is op het samen sterker zijn en op het beste ervan te maken
- de continue feedback tussen, van en naar klanten.

"Talent in Progress" maakt zich gaandeweg misbaar,
op geen enkel moment pretendeert "Talent in Progress" de waarheid in pacht te hebben. Integendeel, we vertrekken vanuit de filosofie, dat een wederzijdse samenwerking tot de beste oplossingen leidt. Bovendien zijn oplossingen, maar iets waard wanneer ze ook daadwerkelijk toegepast worden. Onze methodologie is er dan ook steeds op gericht om een implementatie van oplossingen te bekomen. Ook hier is "the proof of the cake in the eating". Gaandeweg wordt er daarbij naar gestreefd om de inbreng van "Talent in Progress" uit te vlakken. Gaandeweg maakt "Talent in Progress" zich misbaar. Er mag geen "afhankelijkheidsrelatie" van de klant naar de consultants ontstaan, laat staan bestaan. We staan op de autonomie van de klant.

Intakegesprek,
in een intakegesprek wordt nagegaan wat u bezighoudt en waarom dat zo belangrijk voor u is. Iedere consultant van "Talent in Progress" is opgeleid om en heeft ervaring in het samen met u in kaart brengen van het probleemveld. Tevens wordt het belang van en voor iedere actor daarbij aangeduid. Daarnaast komen natuurlijk allerlei zaken aan de orde die meespelen en van belang kunnen zijn voor het welslagen van de opdracht. In dit gesprek moet de vertrouwensbasis opdrachtgever - opdrachtnemer gelegd worden om de opdracht ook daadwerkelijk te verstrekken en aan te nemen. Afhankelijk van de opdracht zoekt de consultant naar bijkomende informatie, nodigt hij kandidaten uit, zet een assessment center op, enz. De korte terugkoppeling naar de opdrachtgever vermijdt mogelijke misverstanden en onduidelijkheden. Wanneer een probleem duidelijk en goed omschreven is, wordt de oplossing ervan veel evidenter.

Implementatiefase,
Onze klemtoon ligt duidelijk op
- de implementatie van conclusies, resultaten, veranderingen,
- het overdragen van kennis en
-  het begeleiden van veranderingsprocessen.

"Talent in Progress" stopt niet wanneer het (strategische) rapport geschreven en gepresenteerd is, wanneer de finale kandidaat gevonden is, wanneer een opleiding 'gegeven' is. "Talent in Progress" gebruikt zijn ervaring en tools om beslissingen te faciliteren, om actieplannen op te zetten en om de implementatie ervan te begeleiden.