Our Model
" Je moet je werk ernstig doen, maar je mag nooit jezelf ernstig nemen!"
Christian Noël

Ons Model

Het model, waar "Talent in Progress" voor staat, geeft aan in welke activiteiten we u kunnen ondersteunen,
"Ieder model een vereenvoudigde weergave van de realiteit", zegt een alom gekende wijsheid. Ook ons model is dat. De realiteit waarbinnen iedere organisatie, iedere manager, iedere medewerker, iedere "stakeholder' opereert is veel complexer dan wat we u tonen. Dit model heeft dan ook niet de ambitie om een 'pick quick' oplossing aan te bieden. Integendeel. Iedere vraag van onze klanten wordt minitieus besproken, geanalyseerd en teruggekoppeld. Enkel bij volledige duidelijkheid kunnen we overgaan tot een ondersteunende activiteit.

Klik op een tekst in het model en er opent zich een venster, dat meer informatie bevat over dat onderdeel.

 

Een model is een dynamisch gegeven, net omdat het een vereenvoudiging van de realiteit is. En, inderdaad, "twee keer als dezelfde in dezelfde rivier baden, is onmogelijk", dat wisten de oude Grieken reeds. Het model zal dan ook aangepast worden, telkens evoluties in denken en handelen zich aandienen.