"Betalen voor resultaten, maar welke resultaten?",
 

Betalen we voor resultaten? Betalen we voor competenties? Betalen we voor inspanningen? Betalen we voor ideeën en innovatie? Wat is de basis van ons loonsysteem en wat zou die moeten zijn? Is ons verloningssysteem consistent met onze missie, visie, strategie, waarden? Hoe meten we die resultaten? Hoe communiceren we onze objectieven, evaluaties, metingen, resultaten? Bovendien lijken heel wat mensen de overtuiging te hebben dat "ze meer verdienen dan ze krijgen" en hoe gaan we daar dan mee om?

Medewerkers dienen betaald te worden voor de resultaten, die een duidelijke link met de strategie en korte en lange termijndoelstellingen hebben. De manier waarop die resultaten behaald worden mag echter niet uit het oog verloren worden. De waarden van het bedrijf zijn daarbij een belangrijke parameter.