Performance Management, meer dan evaluatiegesprekken alleen

Ieder 'goed' performance management systeem houdt meer in dan enkel 'wat' evaluatiegesprekken. Het is een middel om de missie en de visie te concretiseren, om bedrijfsdoelstellingen te operationaliseren, om duidelijk te maken waar het echt in de onderneming om draait. Ieder performance management systeem houdt ook een opvolgingssysteem in, een monitoring systeem. Het moge duidelijk zijn, dat dit een belangrijk hulpmiddel in de verbetering van het management van de onderneming op alle niveaus is. Een goed systeem draagt bij aan de verbetering van werkrelaties. Voor iedere medewerker individueel laat het toe om sterktes te identificeren, alsook verbeteringspunten en er over te praten. Deze feedbackmogelijkheden leveren dan ook ontwikkelingsmogelijkheden op en duiden aan waar de nodige support gegeven kan worden.

Ieder performance management systeem moet volgende fasen bevatten en doorlopen: Planning, Monitoring, Developing, Appraising, and Rewarding.