"Het verschil zit hem in de ambitie"

Leg de lat hoog genoeg

Er zijn een massa spreekwoorden en gezegden, die mensen op dit vlak gebruiken. "Stilstaan is achteruitgaan", "mik hoger dan het doel, want de pijl zakt steeds wat op weg ernaar toe", "je hebt niet verloren als je opgeeft, wel als je niet geprobeerd hebt', enz. Het doel heiligt echter niet de middelen. Iedere organisatie moet voor zichzelf ook uitmaken hoe ze die resultaten wil bereiken, hoe ze haar doelstellingen wil realiseren.
Verder is het natuurlijk ook zo, dat doelstellingen realiseerbaar moeten zijn. Doelstellingen moeten SMART geformuleerd worden. Actieplannen dienen zoveel mogelijk samen met de betrokkenen uitgewerkt te worden. Alleen op die manier kan er een voldoende groot draagvlak voor de ontwikkelde strategie en doelstellingen verkregen worden. In dat kader is het van cruciaal belang om vooraf stil te staan bij de manier waarop strategie en doelstellingen naar alle betrokken stakeholders zal gecommuniceerd worden. Het moet voor iedereen duidelijk zijn wat we van iedereen verwachten en wat iedereen van iedereen kan verwachten.

Zonder KPI's of prestatie-indicatoren wordt het koffiedik kijken,

Wie doelstellingen zegt, spreekt natuurlijk ook onmiddellijk over "opvolgen van de realisatiegraad van de doelstellingen. Zonder opvolging wordt dat snel een "vriendschappelijke wedstrijd zonder inzet". Klaarblijkelijk zijn de objectieven toch niet zo belangrijk, want niemand vraagt ernaar...Waarmee kunnen we resultaten meten? Wat maakt de visie en strategische doelen meetbaar? Welke waarden moeten gehaald worden? Wat zijn streefcijfers?

Ieder opvolgingssysteem impliceert echter ook een management tool met functioneringsgesprekken, evaluatiegesprekken, planning-and-review gesprekken, kortom met overlegmomenten tussen medewerkers en managers.