Niet alleen willen, maar ook kunnen en zijn.

Tot hiertoe lag vooral de nadruk op wat en wie we willen zijn, wat we willen en moeten doen, waarheen we willen evolueren. Het is natuurlijk ook ontzettend belangrijk om stil te staan bij wat we moeten kunnen en zijn. Er is niets zo frustrerends dan te moeten inzien, dat je niet kan bereiken wat je wilt bereiken. Niet omwille van externe factoren, maar gewoon omdat je over onvoldoende competenties beschikt. Wij spreken in dat kader van de actiedriehoek: A = W³. "Actie is gelijk aan weten x willen x wagen". Om tot zinvolle en voldoeninggevende actie te komen, moet je voldoende "weten" (dat is kennen en kunnen, beschikken over de nodige kennis en vaardigheden), voldoende "willen" (dat is over de correcte motivatie en houding of attitudes beschikken) en je moet het ook voldoende "wagen" (dat is durven en bestaat uit vertrouwen krijgen en zelfvertrouwen hebben, geen schrik voor sancties bij fouten -moeten- hebben).

Iedere onderneming moet voor zichzelf uitmaken welke competenties absoluut noodzakelijk zijn om te overleven, om succesvol te zijn, om te groeien en bloeien. Beschikken over een gedegen competentiemodel is dan ook van levensbelang.