Our Model
" Je moet je werk ernstig doen, maar je mag nooit jezelf ernstig nemen!"
Christian Noël

Sociale Relaties

"Je hebt de sociale partners, die je verdient",
Te vaak beleven we situaties waarin bedrijfsleiding en sociale partners met getrokken messen tegenover elkaar staan. De consultants van "Talent in Progress" kunnen bogen op een jarenlange ervaring in sociale onderhandelingen en relaties in uiteenlopende bedrijfstakken. Wantrouwen leidt tot wantrouwen en creëert niet zelden een "self-fulfilling prophecy". Conflicten op basis van ogenschijnlijk tegengestelde belangen escaleren op die manier tot uitzichtloze situaties. Het kan echter ook anders en dat bewijzen de talrijke interventies van "Talent in Progress".

"Ik onderhandel, jij onderhandelt, wij onderhandelen",
"Talent in Progress" staat ondernemingen bij in hun onderhandelingen op het niveau van het bedrijf en de sector of zelfs op nationaal niveau. Dit kan onder verschillende vormen: deel uitmaken van de voorbereidingsgroep, zetelen in een back-office, coaching van het onderhandelingsteam, deelname aan tafel, ...Ook de situaties zijn uiteenlopend: CAO-onderhandelingen, arbeidsreglement, herstructurering, sluiting,...

"Dagelijkse contacten bepalen de sfeer aan de onderhandelingstafel",
We pleiten er telkens weer voor om dagelijkse contacten met de sociale partners niet uit de weg te gaan, wel integendeel. De kwantiteit, maat zeker ook de kwaliteit van die dagelijkse contacten zullen later de sfeer aan de onderhandelingstafel bepalen. Te veel bedrijfsleiders zien deze contacten als een tijdverlies. Laat het ons 'tijdsinvestering' noemen, waar de payback later zeer groot zal zijn.

"Ook de hiërarchie moet zijn rol spelen",
De rol van iedere 'chef' kan onvoldoende benadrukt worden. Iedere vakbondsafgevaardigde krijgt een pak opleiding en informatie, o.a. over hoe hij of zij met 'de werkgever' moet omgaan. Het is volgens "Talent in Progress" dan ook cruciaal om voldoende aandacht te besteden aan de continue opleiding van de eigen leidinggevenden/managers in hun dagdagelijkse omgang met vakbondsafgevaardigden.