Teaching en Mentoring

Bij het verkrijgen van een 'lifetime employable' medewerker zijn een aantal leer- en instructiesituaties onvermijdbaar. De transfer van kennis van de ene naar de andere medewerker zal in bepaalde settings enkel mogelijk zijn, wanneer deze die het weet of kent, de andere het vertelt, het toont, het instrueert en doet inoefenen. Mensen moeten echter gebracht worden naar LEREN LEREN. In het bedrijfsleven is er een samenspel van zoveel onderling verbonden variabelen, dat medewerkers geleerd moeten worden om op een autonome manier geleerde kennis, vaardigheden en attitudes te transfereren naar nieuwe, gelijkaardige of verschillende situaties.

Het leerproces loopt over:
- onbewust onbekwaam
- bewust onbekwaam
- bewust bekwaam
- onbewust bekwaam.

"Mentoring is meer dan coaching",
Mentoring creëert een synthese van al het geleerde, komende van vele bronnen en kanten en gespreid over een langere periode. Coaching is als een close-up-lens, terwijl mentoring eerder een breedhoeklens is, gericht op het volledige panorama. Coaching 'zoomt' in op een specifieke situatie of leerpunt, terwijl mentoring gericht is op de langere termijn.