Tends zien en opvolgen

Wie wenst te weten of hij nog een aantrekkelijke werkgever is, dient natuurlijk een aantal relevante trends op te merken en op te volgen. Wat zijn actieve en passieve verloopcijfers, hoe zit het met het absenteïsme, zijn er tevredenheidsenquêtes, wat zeggen evaluatiegesprekken ons, waar zijn er competentie 'gaps', zijn er kwaliteitsproblemen, enz.