Our Model
" Je moet je werk ernstig doen, maar je mag nooit jezelf ernstig nemen!"
Christian Noël

Waarden

Onze missie en visie zijn enkel realiseerbaar mits het totale respect voor volgende vijf basiswaarden:

  1. Openheid en consistentie staant garant voor onze integriteit als basis voor het absolute vertrouwen, dat nodig is tussen alle belanghebbenden of stakeholders.
  2. Engagement, waarbij we steeds onze verbintenissen nakomen en we steeds voor oplossingen op korte en lange termijn gaan; tevens zijn we ons bewust van de impact van beslissingen, projecten en veranderingen op onze klanten en hun medewerkers.
  3. Pragmatisme leidt tot eenvoudige, werkbare oplossingen, die staan voor een effectieve toepassing ervan in de realiteit van alledag.
  4. Teamwerk zet aan tot beter werken, tot enthousiasme, tot plezier hebben en tot het delen van ervaringen; we bouwen verder op de sterkten van onze klanten, hun medewerkers en onszelf en we delen kennis met het oog op het continu verbeteren, leren, ontwikkelen en innoveren.
  5. Competent zijn en blijven impliceren continu leren, starten met empathisch luisteren, met problemen oplossen en met werken op basis van bewezen know how, vertoonde vaardigheden en correcte attitudes, gekoppeld aan een relevante ervaring.