Het engagement van onze medewerkers...

"Burn-out" is een heel vaak gebruikte term en -spijtig genoeg- een vaak voorkomend ziektebeeld. Het tegenovergestelde van "burn-out" is dan engagement. Het "engaged zijn" is een absolute en noodzakelijke voorwaarde om ook op langere termijn plezier in je werk te hebben. Hoe bereiken we dat en hoe houden we dat?

"Talent in Progress" gebruikt het UWES meetinstrument van Bakker om meer inzicht te krijgen in de engagementniveaus binnen uw organisatie.